Level 2 Level 4
Level 3

61 - 90


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Good for you.
Bạn giỏi lắm.
Hit the spot.
Trúng ngay chóc.
I’m tired.
Tôi mệt.
I’m hungry.
Tôi đói.
I’m thirsty.
Tôi khát.
I’m exhausted.
Tôi kiệt sức rồi.
I feel bored.
Tôi cảm thấy chán.
I’m in a good mood.
Tôi đang rất vui.
I’m in a bad mood.
Tâm trạng tôi đang không tốt.
I can’t be bothered.
Tôi chẳng muốn làm gì hết.
Do you have any computer skills?
Anh có các kỹ năng vi tính không?
Do you know how to cook?
Chị biết nấu ăn không?
Are you good at driving?
Anh giỏi lái xe không?
I can do it.
Tôi có thể làm được.
I think I can manage it.
Tôi nghĩ mình có khả năng.
I don't have any skills at fishing.
Tôi không biết câu cá.
I know something about English.
Tôi biết một ít Tiếng Anh.
I remember when I was young.
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ.
As far as I remember, it’s here.
Theo như tôi nhớ thì nó ở đây.
Now, I come to think of it.
Bây giờ tôi đang nghĩ về nó.
You’re coming along well.
Bạn đang làm tốt lắm.
Keep up the good work.
Tiếp tục làm tốt nhé.
That’s a good effort.
Nỗ lực tốt lắm.
That’s a real improvement.
Một sự cải thiện rõ rệt.
You’re on the right line.
Bạn đang đi đúng hướng đấy.
Keep going.
Cứ tiếp tục nhé.
Give it your best shot.
Hãy cố gắng hết sức.
I have a change of heart.
Tôi đổi ý.
She has a heart of stone.
Lòng dạ cô ta thật sắt đá.
I want to pour my heart out.
Tôi muốn bày tỏ lòng mình.