Level 3 Level 5
Level 4

91 - 120


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
My heart misses a beat.
Trái tim tôi lỗi nhịp.
He has a heart-to-heart talk with her.
Anh ta đã tâm sự với cô ấy.
Let’s take heart.
Can đảm lên nào.
Learn by heart.
Học thuộc lòng.
My brother goes to nursery school.
Em trai tôi đi nhà trẻ.
I go to vocational school.
Tôi đi học ở trường nghề.
Le Hong Phong is a specialized school.
Lê Hồng Phong là trường chuyên.
Teaching is a noble career.
Dạy học là một nghề cao quý.
Is it a fake?
Nó là tranh giả phải không?
You call this art?
Bạn gọi đó là nghệ thuật ư?
This is a masterpiece.
Đây là một kiệt tác.
Well, here you go.
Đây nè.
Here is the rest.
Đây là phần bài còn lại.
Did you come late?
Bạn có đến trễ không?
I couldn’t make it.
Tôi không đến được.
My father is a lawyer.
Ba tôi là một luật sư.
My mother is an engineer.
Mẹ tôi là một kỹ sư.
My brother is a hairdresser.
Anh tôi là thợ cắt tóc.
I want to become an electrician.
Tôi muốn làm thợ điện.
I'd go for a Vietnamese meal.
Tôi chọn bữa ăn Việt Nam.
I prefer wine to beer.
Tôi thích rượu nhiều hơn bia.
Give me Italian wine any day.
Tôi muốn uống rượu Ý mỗi ngày.
Going to a pub is more my kind of thing.
Tôi thích đi uống rượu.
Given the choice, I'd rather stay in.
Cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn.
The boys expressed a strong preference for ball.
Thằng nhóc rất mê trái banh.
What is your favorite place?
Bạn thích đi nơi nào nhất?
Have you ever been to Hanoi?
Bạn đến Hà Nội bao giờ chưa?
When will you come back?
Khi nào bạn trở về?
How much is an air ticket?
Gía vé máy bay là bao nhiêu?
Are there any landscapes here?
Ở đây có thắng cảnh nào không?