Level 43 Level 45

30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What’s the forecast?
Dự báo thời tiết thế nào?
It’s forecast to rain.
Dự báo trời sẽ mưa.
Good morning. What do you have in stock?
Xin chào. Tiệm ông có bán gì?
Which are the best papers?
Tờ nào hay nhất vậy?
Are there any good leaders?
Có bài xã luận nào hay không?
Do you want a party paper?
Ông muốn mua báo của Đảng à?
That is “Công An” news.
Đó là tờ Công An.
Here you are.
Của anh đây.
What are the latest things out?
Sách nào mới xuất bản vậy?
You will reap what you sow.
Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Don’t postpone until tomorrow what you can do today.
Việc hôm nay chớ ðể ngày mai.
A little is better than none.
Có còn hõn không.
Diamond cuts diamond.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
The first step is the hardest.
Vạn sự khởi ðầu nan.
Slow and steady wins the race.
Chậm mà chắc.
Curses come home to roost.
Gieo gió, gặt bão.
When in Rome, do as the Romans do.
Nhập gia tuỳ tục.
Each bird loves to hear himself sing.
Mèo khen mèo dài đuôi.
Habit cures habit.
Lấy độc trị độc.
I love Vietnam.
Tôi yêu Việt Nam.
I'm falling in love with her.
Tôi yêu cô ấy mất rồi.
Such a love.
Yêu là thế.
Will you marry me?
Lấy anh em nhé?
I'll love you till I die.
Anh yêu em cho đến lúc chết.
A young couple is in love.
Một đôi bạn trẻ đang yêu.
I marry you for love.
Anh lấy em vì anh yêu em.
How beautiful love is.
Tình yêu mới đẹp làm sao.
What a handsome couple.
Thật là một cặp đẹp đôi.
What time is it?
Mấy giờ rồi?
It’s 6 o’clock.
Bây giờ là 6 giờ.