Level 5 Level 7
Level 6

151 - 180


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Long live grandfather.
Chúc ông sống lâu trăm tuổi.
I wish you security, good health, and prosperity.
Chúc cô an khang thịnh vượng.
May myriad things go according to your will.
Vạn sự như ý.
Plenty of health.
Dồi dào sức khỏe.
Congratulations and be prosperous.
Cung hỉ phát tài.
May money flow in like water.
Tiền vô như nước.
Do you think it's all right to do it?
Anh có nghĩ ta nên làm điều đó?
What is your attitude to the idea of surrender?
Anh nghĩ gì về chuyện đầu hàng?
You are in favour, aren't you?
Ông có sẵn lòng không, thưa ông?
I’m worried about that.
Tôi đang lo về điều đó.
I’m afraid I’ll fail.
Tội sợ tôi sẽ thua.
It’s been keeping me awake at night.
Tôi lo đến thức trắng cả đêm.
I’m really nervous.
Tôi rất lo lắng.
I’ve got butterflies in my stomach.
Tôi lo sốt cả ruột.
I'm absolutely dreading it.
Tôi đang lo sốt vó.
I want to borrow books here.
Tôi muốn mượn sách ở đây.
What do I have to do?
Tôi phải làm gì?
Please submit two photographs.
Xin hãy nộp 2 tấm hình.
I’ll make out an admission card.
Tôi muốn làm thẻ mượn sách.
Here is the reference section..
Đây là phòng tra cứu.
The reading room is on the left.
Phòng đọc nằm ở phía tay trái.
Thanks for your instruction.
Cảm ơn chị đã hướng dẫn.
You need to renew your reader’s card.
Anh cần gia hạn thẻ đọc.
The deadline is coming..
Sắp tới hạn chót rồi.
I’m running out of time.
Tôi đang thiếu thời gian.
Time is so tight.
Thời gian thì hạn hẹp quá.
He has to crack this out.
Anh ta phải làm xong việc này.
I need it at once.
Tôi cần nó ngay.
I have no training in that field.
Tôi không rành về lĩnh vực đó.
I'm quite sure.
Tôi khá chắc.