Level 7 Level 9
Level 8

211 - 240


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Half a moment.
Tí xíu nữa thôi.
I'll be right with you.
Tôi sẽ tới ngay.
Sorry, I'm a bit tied up right now.
Xin lỗi, bây giờ tôi đang kẹt.
You'll just have to be patient.
Bạn cần phải kiên nhẫn.
Give me a chance.
Hãy cho tôi một cơ hội.
Don't be so impatient.
Đừng có mất kiên nhẫn chứ.
What's the matter?
Có vấn đề thế?
Are you alright?
Anh ổn chứ?
What's getting you down?
Điều gì làm bạn buồn thế?
What's up (with you)?
Có chuyện gì à?
Why the long face?
Sao mà ủ rũ thế?
You look a bit down.
Trông anh có vẻ hơi buồn.
Is there anything I can do to help?
Tôi có thể giúp anh gì không?
Do you need a shoulder to cry on?
Em có cần bờ vai để khóc không?
Oh you poor thing.
Đời lắm khổ.
In a word, no.
Tóm lại là không.
Over my dead body.
Điều đó quá sức tôi rồi.
Count me out.
Đừng tính tôi vào.
No chance.
Không thể nào.
No way.
Không đời nào.
It's a good thing.
Thật là tốt.
It's just as well.
Không hại gì mấy.
Fortunately.
May mắn thay.
As luck would have it.
May là có nó.
That is a stroke of luck.
Vận may gõ cửa.
It's lucky.
May mắn thật.
It's most fortunate.
May mắn cực kỳ.
That was a near miss.
Mém tí là quên rồi.
You lucky thing.
Mày may lắm thằng quỷ.
Where can I get a ticket?
Mua vé ở đâu?