Level 8 Level 10
Level 9

241 - 270


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Admission is free, sir.
Vào xem miễn phí thưa ông.
You have to apply to the guide.
Hãy hỏi người hướng dẫn.
This collection is invaluable.
Bộ sưu tập này là vô giá.
You're having me on.
Anh đùa tôi đấy.
You're pulling my leg.
Anh đang đùa tôi.
That's a bit of an exaggeration.
Hơi lố đấy.
It's ridiculous.
Thật nực cười.
That's an outright lie.
Dứt khoát đó là nói dối.
That's a pack of lies.
Hoàn toàn bịa đặt.
That's a fishy story.
Câu chuyện đáng ngờ.
That’s a fib.
Chỉ bịa thôi.
That's stretching the truth a bit.
Điều đó hơi khác sự thật.
How many people are there in your family?
Gia đình bạn có mấy người?
There are five people in my family.
Gia đình tôi có 5 người.
What do your parents do?
Ba mẹ bạn làm nghề gì?
My mother is a teacher.
Mẹ tôi là giáo viên.
My father works as a doctor.
Ba tôi là bác sĩ.
Do you have any brothers or sisters?
Bạn có anh chị em gì không?
I’m an only child.
Tôi là con một.
I’ve got an elder brother.
Tôi có một anh trai.
I have a younger sister.
Tôi có một em gái.
Are your grandparents still alive?
Ông bà của bạn còn sống chứ?
Where do they live?
Họ sống ở đâu?
What do you think?
Bạn nghĩ sao?
What’s your opinion?
Ý kiến của bạn thì sao?
What are your ideas?
Bạn có ý tưởng gì không?
I think we should do it.
Tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy.
I think you should go home.
Tôi nghĩ bạn nên về nhà đi.
Maybe you should ask her.
Có lẽ bạn nên đi hỏi cô ấy.
How about going to the cinema?
Đi xem phim thì sao?