Level 2
Level 1

Phrases: Sound Wise


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
det var ett klokt val
that was a wise choice
naturlig
natural
det var det naturliga valet
it was the natural choice
det var mitt förstahandsval också
that was my first choice as well
värde
value
kvantitet
quantity
kvalitet
quality
man får mycket för pengarna
that’s value for money
hård
tough; hard
det är hårda tider
these are tough times
en åsikt
an opinion
det antar jag
I assume so
att fatta
to grasp; to grab
fattar du?
are you with me?
jag fattar
I'm with you
en förmåga
an ability; a skill
efter bästa förmåga
to the best of my ability
ett pris
a price
till vilket pris som helst
at any cost
värdighet
dignity
det är under din värdighet
this is beneath you
han är långt före
he's way ahead
hon ligger alltid två steg före mig
she's always two steps ahead of me