Level 20 Level 22
Level 21

Welcoming the Press


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pressen
the press
en presskonferens
a press conference
en källa
a source
en avsändare
a sender
information
information
en rörelse
a movement
ett evenemang
an event
ett konto
an account
stötta
support
en kampanj
a campaign
att köra en kampanj
to run a campaign
en generation
a generation
en tendens
a tendency
att ha en tendens att ...
to tend to ...
att lägga på
to hang up (the phone)
att svara i
to pick up (the phone)
att få reda på
to find out
att påverka
to affect
att gå fel
to go wrong
att hända
to happen
att relatera
to relate
att hindra
to prevent
att hänvisa till ...
to refer to ...
att avgöra
to determine
att erkänna
to admit
politisk
political