Level 10
Level 11

Phrases: Make Them Smile


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å trenge
to need; to require
hjelp
help
jeg trenger hjelp
I need help
å si
to say
man
one; you (impersonal)
norsk
Norwegian
hvordan sier man ... på norsk?
how do you say ... in Norwegian?
å vite
to know (something)
jeg vet
I know
jeg vet ikke
I don't know
å kjenne
to know (somebody); to feel; to be familiar with
å forstå
to understand
forstår du?
do you understand?
jeg forstår ikke
I don't understand
ikke jeg heller
me neither
jeg også
me too
å møte
to meet
hyggelig
nice; cosy
hyggelig å møte deg
nice to meet you
kjempebra
great
det er kjempebra!
that's great!
vær så god
you're welcome; here you go
kan
could; can
å gjøre
to do; to make
jeg kan gjøre det
I could do that; I can do that
glad for å kunne hjelpe
happy to help
lykke
luck; happiness
lykke til!
good luck!