Level 3 Level 5
Level 4

It's all in the Past!


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ik hielp mijn vader gister in de keuken
I helped my dad in the kitchen yesterday
we wachtten twee weken
we waited for two weeks
hij wilde een blauwe trein
he wanted a blue train
we hebben hem die vraag al gesteld
we have already asked him that question
ik studeerde twee maanden in Japan
I studied in Japan for two months
we bestelden gister vier voorgerechten
we ordered four appetizers yesterday
ik plaste gisternacht in mijn bed
I peed in my bed last night
ze reisden vorige week naar Duitsland
they travelled to Germany last week
ze woonden acht jaar in China
they lived in China for eight years
ik hield van hem
I loved him
ik hield te veel van taarten en chocolade
I loved cakes and chocolate too much
wie heeft mijn taart opgegeten?
who has eaten my cake?
hij sprak erg goed Engels
he spoke English very well
we dronken gisternacht te veel bier
we drank too much beer last night
hij kocht die auto twintig jaar geleden
he bought that car twenty years ago
we namen een taxi
we took a taxi
ik schreef twee jaar geleden een boek
I wrote a book two years ago
ik dacht dat je aan de universiteit studeerde
I thought you studied at university
ze aten niet met ons mee
they didn't have dinner with us
ze maakten gister een grote taart voor je
they made a big cake for you yesterday
we sliepen in de trein omdat we geen geld hadden
we slept on the train because we had no money
mijn broer ging altijd 's ochtends rennen
my brother always went for a run in the morning
ik wist dat je niet genoeg at
I knew you didn't eat enough
ik zag haar gister in de bibliotheek
I saw her in the library yesterday
je ontmoette hem twee weken geleden in de club
you met him in the club two weeks ago
mijn zoon werd gisternacht erg dronken
my son got really drunk last night
we kwamen vele jaren geleden naar dit land
we came to this country many years ago
er waren geen goede films om te kijken
there were no good movies to watch