Level 14 Level 16
Level 15

Choosing a Leader


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de verkiezing
the election
de kandidaat
the candidate
het debat
the debate
de opiniepeiling
the (opinion) poll
het resultaat
the result
de stem
the vote; the voice
de religie
the religion
het milieu
the environment
het systeem
the system
de gezondheidszorg
the health care system
voorstellen
to suggest
toenemen
to increase
verminderen
to reduce
betrouwbaar
reliable
onbetrouwbaar
unreliable
vaak
often
wanneer is de volgende verkiezing?
when is the next election?
de volgende verkiezing is over twee jaar
the next election is in two years
denk je dat de president betrouwbaar is?
do you think the President is reliable?
ik denk dat opiniepeilingen vaak onbetrouwbaar zijn
I think polls are often unreliable
ik stel voor om de belastingen te verlagen
I suggest lowering taxes
religie is een belangrijk onderwerp
religion is an important topic
debatten over de economie maken de republikeinen zenuwachtig
debates about the economy make the Republicans nervous
dit jaar zal de Democratische Partij betere resultaten behalen
this year the Democratic Party will get better results