Level 20 Level 22
Level 21

Phrases: Impress Them!


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
krankzinnig
mad
zijn of niet zijn ...
to be or not to be ...
eromheen
around it
draai er niet omheen
don't beat around the bush
zo gaat het nu eenmaal
that's the way the cookie crumbles
als het niet kapot is, repareer het dan niet
if it ain’t broke, don’t fix it
de naam
the name
de naam zegt het al
what’s in a name? ...
ondoorgrondelijk
inscrutable
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
God works in mysterious ways
het is een storm in een glas water
it's blown out of proportion
de daad
the action
luid
loud
geen woorden maar daden
actions speak louder than words