Level 13 Level 15
Level 14

On a Mission


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de vijand
the enemy
de prioriteit
the priority
de ramp
the disaster
de koers
the course
de werkwijze
the course of action
de verdediging
the defense
de strategie
the strategy
het hulpmiddel
the resource
de missie
the mission
het gebied
the area
het gebruik
the use
dienen
to serve
het doel
the purpose
een doel dienen
to serve a purpose
op raken van ...
to run out of ...
bijna geen ... meer hebben
to run low on ...
het halen
to make it
aanvallen
to attack
voltooien
to complete
het briefje
the note
in orde
fine
als je er bij was geweest, zou ik jouw kant van het verhaal ook gehoord hebben
if you had been there, I would have heard your side of the story as well
als hij zijn problemen had aangepakt, zou hij in orde zijn geweest
if he had dealt with his problems, he would have been fine
als je gewoon een briefje had geschreven, zou ik me niet zo'n zorgen hebben gemaakt
if you had only written a note, I wouldn't have been so worried