Level 6 Level 8
Level 7

Authorities


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de autoriteit
the authority
de autoriteiten
the authorities
de veiligheid
the security; the safety
de veiligheidsgordel
the seat belt
steil
steep
een hoge prijs
a steep price
de inflatie
the inflation
bereiden
to prepare
huren
to hire
oplossen
to solve
verbeteren
to improve
creëren
to create
identificeren
to identify
grootbrengen
to raise
een kind opvoeden
to raise a child
veroorzaken
to cause
wreed
cruel
hevig
severe
voor de lol
for fun
belachelijk
ridiculous
onlangs
recently
voldoende
sufficiently
het ziekenhuis werd gesloten door de autoriteiten
the hospital was closed by the authorities
de zaak is al opgelost door de politie
the case has already been solved by the police