Level 5 Level 7

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wannabe
özünü kiməsə bənzətmək
to be fired
işdən qovulmaq
swear
and içmək
apply
tətbiq etmək
responsible
məsuliyyətli
measure
tədbir (əncam)
almost
təxminən
spoil
korlamaq
melon
yemiş
forgive
bağışlamaq
mention
istinad etmək, xatırlamaq
sew
tikiş
prove
sübut etmək
encourage
həvəsləndirmək
blame
qınamaq
farewell
yola salmaq
carry on
davam etmək
quite cheap
kifayət qədər
offer
təklif etmək
double more
2 dəfə çox
refuse
imtina etmək
beneficial
faydalı
invent
ixtira etmək
innosent
günahsız
obvious
açıq-aşkar