Level 8 Level 10
Level 9

Zwierzę(n.sg, animal)-r. nijaki


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zwierzę
Mianownik-Biernik-wołacz(N-A-V)
zwierzęcia
dopełniacz-G
zwierzęciu
celownik-miejscownik(D-L)
zwierzęiem
narzednik-inst