Level 16 Level 18
Level 17

Veiksmažodžiai / VI


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
valdyti valdo valdė
to manage, to govern, to run
kariauti karuiauja kariavo
to fight
laimėti lame laimėjo
to win
balsuoti balsuoja balsavo
to vote
pralaimėti pralaimi pralaimėjo
to lose
bendrauti bendrauja bendravo
to communicate
bendradarbiauti bendradarbiauja bendradarbiavo
to cooperate
padėti padeda padėjo
to help
laikytis laikosi laikėsi
to comply with, to follow
grėsti gresia grėsė
to threaten
užjausti užjaučia užjautė
to sympathize
pykti pyksta pyko
to be angry
atleisti atleidžia atleido
to forgive
draugauti draugauja draugavo
to be friends
mylėti myli mylėjo
to love
džiaugtis džiaugiasi džiaugėsi
to enjoy, to be happy
eiti eina ėjo
to walk, to go
kviesti kviečia kvietė
to invite
susitikti susitinka susitiko
to meet
sveikinti sveikina sveikino
to greet
švęsti švenčia šventė
to celebrate
susituokti susituokis susituokė
to get married
tuoktis tuokiasi tuokėsi
to marry
dovanoti dovanoja dovanojo
to give a present
puošti puošia puošė
to decorate
eiti į svečius
to visit smb.