Level 9 Level 11
Level 10

P71 Herkenning


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bidden tot, bedanken
εὔχομαι + dat.
dochter
ἡ θυγάτηρ, θυγατρός
tonen, laten zien
φαίνω
zien
ὁράω fut. ὄψομαι
noemen, roepen
καλέω, fut. καλῶ
kind
τὸ τέκνον
nu
νυν
lang geleden, allang
πάλαι
niet meer
οὐκέτι
verstandig zijn, denken
φρονέω
geloven, gehoorzamen
πείθομαι + dat. aor.ἐπίθομην
achterna zitten, achtervolgen
διώκω
vallen
πίπτω aor.ἔπεσον fut.πεσοῦμαι
vervolgens, daarna, dan
ἔπειτα
van plan zijn, zullen,aarzelen
μέλλω
overtuigen,overhalen
πείθωperf.med./pass.πέπεισμαι
eindelijk, na lange tijd
χρόνῳ
boos worden, boos zijn
θυμόομαι
hart
ὁ θυμός
tijd
ὁ χρόνος
nooit
οὐδέποτε
verwachten, hopen
ἐλπίζω aor.ἤλπισα
gaan, zullen gaan, komen
εἶμι
bondgenoot
ὁ σύμμαχος
niet meer
μηκέτι
onrechtvaardig
ἄδικος
Gerechtigheid (godin van het recht)
Δίκη
recht
ἡ δίκη
aan iemand boete betalen voor iets
δίκην δίδωμι + dat.+ gen.