Level 10 Level 12
Level 11

P73 Op wie kan ik rekenen


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
los partikel dat aangeeft dat een onderwerp is afgerond: goed dan
εἶἑν
vreugde, genot
ἡ ἡδονή
opnieuw, weer
αὖθις
doen
δράω
goddeloos, misdadig, zondig
ἀνόσιος
ieder, elk, ieder, heel, alle
πᾶς, παντός
weg
ἡ ὁδός
1.worden 2.geboren worden,ontstaan 3. gebeuren
γίγνομαι
zijn
ἐγενόμην
baren
ἐγεινάμην aor.
deel hebben aan, meedoen aan
μετέχω + gen.
goed
ἀγαθός
laten, overlaten
ἐλλείπω
hoop, verwachting
ἡ ἐλπίς, ἐλπίδος
van de vader
πατρῷος