Level 11 Level 13
Level 12

P73 Het plan voor Aegisthus


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
krans
ὁ στέφανος
komen, gekomen zijn
ἥκω
willen
θέλω
rechterhand
ἡ δεξιά
bang zijn voor, vrezen
φοβέομαι
adviseren; aor. besluiten
βουλεύω
horen
ἀκούω (+ gen.of acc.)
zojuist
ἄρτι
waarnemen,merken, begrijpen
αἰσθάνομαι aor. ᾐσθόμην
edel, goed
ἐσθλός
hier, hierheen
ἐνθάδε
akker, veld
ὁ ἀγρός
dichtbij
πέλας (+ gen.)
naar
ἐπί + acc.
Nimfen
αἱ Νύμφαι
voor
πρό + gen.
bevalling, geboorte
ὁ τόκος
behalve
πλήν + acc.
slaaf, knecht
ὁ δμώς, δμωός
hoe groot? hoe veel?
πόσος
tot het huis behorend
οἰκεῖος
typisch voor
ἴδιος + gen.
slaaf
ὁ δοῦλος
naderen
πλησιάζομαι + dat. aor. ἐπλησιάσθην
vanwaar, waarom
ὅθεν
schijnen
ἔοικα perf.
plannen maken
ἐννοέω