Level 12 Level 14
Level 13

P75 Het plan voor Clytaemnestra


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
niet
οὐχ
verlaten, achterlaten; med. achterblijven
λείπω
zodanig, dergelijk
τοιοῦτος
haten
μισέω
(steeds in combinatie metκαὶ ) zeker
μήν
mannelijk
ἄρσην, ἄρσενος
zon
ὁ ἥλιος
vanwaar?
πόθεν
huilen οver
δακρύω + acc.
ja
ναί
weer
πάλιν
leiden, voeren, brengen
ἄγω
1.maar, echter 2. natuurlijk
μέντοι
duidelijk
δῆλος
poort
ἡ πύλη
in vragen: dus niet? soms niet?
οὔκουν
1.daar 2. toen 3. waar
ἔνθα
tonen, zeggen
φράζω
zodat, zodoende, daarom
ὥστε (+ (a.c.)i.)
reeds,nu, al
ἤδη
door het lot aangewezen worden voor
λαγχάνω + gen.
gids
ὁ ἡγεμών, -όνος
zenden,sturen, begeleiden
πέμπω