Level 15 Level 17
Level 16

P94 voorbereidingen


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zo snel mogelijk
ὡς τάχιστα
optillen, wegnemen
αἴρω
snel
ταχύς
rondom, om
ἀμφί + acc.
gaan staan, blijven staan
ἵσταμαι, aor. ἔστην
betreffende, over, van
ἀμφί + gen.
altaar
ὁ βωμός
= ἄρτι
ἀρτίως
schoon
καθαρός
van/aan de rivier
ποτάμιος
burger
ὁ ἀστός
bereid, gereed
ἕτοιμος
in het midden, midden-
μέσος
loslaten, in de steek laten, nalaten
μεθίημι
meester, heerser
ὁ δεσπότης
zenden, sturen
ἵημι
sommigen... anderen
οἱ μὲν ... οἱ δέ
vuur
τὸ πῦρ, πυρός