Level 1 Level 3
Level 2

P16 Het harde boerenleven


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wat?, waarom?
τί
wie? welke?
τίς, τίνος
wat? welk?
τί, τίνος
vroeger
πρόσθε(ν)
goed
εὖ
hebben, houden
ἔχω fut. ἕξω
(er aan toe) zijn
ἔχω + bijw.
kunnen
ἔχω + inf.
werk, inspanning, moeite
ὁ πόνος
(bijvoeglijk gebruikt) deze, dit, die, dat, (zelfstandig gebruikt) hij, zij, het
οὗτος αὕτη τοῦτο
niet
οὐκ
ermee stoppen
ἀφίσταμαι
1.en 2. ook, zelfs
καί
zeggen
λέγω aor.εἶπον/ἔλεξα
zeggen
λέγω aor. pass. ἐρρήθην;perf. med.εἴρημαι
iets over iemand zeggen
λέγω + 2 acc.
gelijk aan
ἴσος + dat.
de weg wijzen, voorgaan, leiden
ἡγέομαι + dat.
superlativus van filos
φίλτατος
= σοῦ
σέθεν
jij, u
σύ
vriend,
ὁ φίλος
geliefd, lief, dierbaar
φίλος (bijvoegelijk)
slecht
κακός
slechter, minder
ἥττων / ἥσσων
comparativus van kakos
κακίων
sterveling, mens
ὁ θνητός
lot, geluk
ἡ μοῖρα
ongeluk
ἡ συμφορά
vinden, bedenken
εὑρίσκω aor. ηὗρον
nemen, krijgen, pakken
λαμβάνω
het is nodig dat
δεῖ + a.c.i.
naar, tegen
εἰς + acc.
buiten, buitenshuis
ἔξωθεν
werk, daad
τὸ ἔργον
wij
ἡμεῖς
het is nodig, het moet, het is toegestaan
χρεών (ἐστι) + a.c.i.
aangenaam, fijn, plezierig
ἡδύς
mooi, goed
καλός
binnen
ἔνδον bijw.
1.als 2.of
εἰ
let wel, werkelijk, geloof mij, zeker
τοι
ver van, ver weg van
πρόσω + gen.
1.schijnen 2. denken
δοκέω
1.het schijnt mij 2. het schijnt mij goed 3 ik besluit
δοκεῖ μοι
tegelijk, samen met
ἅμα + dat.
dag
ἡ ἡμέρα
rund
ὁ/ἡ βοῦς
gaan
στείχω
verspreid over, over
ἀνά + acc.
mond
τὸ στόμα
Argos, het door Agamemnon beheerste gebied met hoofdstad Mycene
τὸ Ἄργος, Ἄργους
leven, levensonderhoud
ὁ βίος
kunnen, in staat zijn
δύναμαι
zonder
ἄνευ + gen.
als
ἄν = εἰ ἄν