Level 19 Level 21
Level 20

P109 Afrekening


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
begin
ἡ ἀρχή
einde
ἡ τελευτή
stier
ὁ ταῦρος
door ... heen, gedurende
διά + gen.
willen
ἐθέλω
vrij van
ἐλεύθερος + gen.
betalen
ἀποδίδωμι fut. ἀποδώσω
leven
ζάω = ζήω
te gronde richten, vernietigen
ἀπόλλυμιaor. ἀπώλεσα
onrecht doen, onrechtvaardig (be)handelen
ἀδικέω
trouwen met
γαμέω + acc. aor. ἔγημα
wanneer, toen
ὅτε
= ὅτε ἄν
ὅταν
noodzaken, dwingen
ἀναγκάζω
verstandig zijn
σωφρονέω
daar, toen
ἐκεῖ
verwerven, krijgen; perf. bezitten
κτάομαι
slecht, boosaardig
πονηρός
beide(n)
ἄμφω