Level 23 Level 25
Level 24

P115 Rechtvaardiging


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allerminst
ἥκιστα bijw.
zaak, daad
τὸ πρᾶγμα
waard, waardig
ἄξιος + gen.
rechtvaardig
δίκαιος
weg zijn, weggegaan zijn
οἴχομαι
Helena
Ἑλένη
1.opnieuw,weer 2. op zijn beurt
αὖ
straffen
κολάζω
kunnen,in staat zijn om
ἐπίσταμαι + inf.
welnu, dus
τοίνυν
hoewel
καίπερ + ptc.
houden
κατέχω
een fout begaan
ἁμαρτάνω
nadoen
μιμέομαι
de een, de ander (van twee)
ἕτερος
verantwoordelijk voor, schuldig aan
αἴτιος + gen.