Level 2 Level 4
Level 3

P17 Een geheime aankomst


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eerst
πρῶτος
mens, man, vrouw
ὁ/ἡ ἄνθρωπος
eerst
πρῶτα bijw.
menen; (+ 2 acc.) beschouwen als
νομίζω
1.vreemdeling 2. gast
ὁ ξένος
vreemd
ξένος
trouw, betrouwbaar
πιστός
alleen
μόνος
verbaasd zijn
θαυμάζω
lijden
πάσχω
verschrikkelijk
δεινός
handelen, doen, (+ bijwoord) eraan toe zijn
πράττω/πράσσω aor. ἔπραξα
door
ὑπό + gen
uit, vanuit
ἐκ + gen.
(zelfstandig) niemand, (bijvoeglijk) geen
οὐδείς, οὐδενός
moord
ὁ φόνος
moordenaar
ὁ φονέυς
graf
ὁ τάφος
door
πρός + gen.
bij
πρός + dat.
naar, tegen, tot
πρός + acc.
traan
τὸ δάκρυον
geven
δίδωμι
bloed
τὸ αἷμα, -ατος
onopgemerkt blijven voor
λανθάνω + acc.
alleenheerser, tiran
ὁ τύραννος
heersen over, winnen
κρατέω + gen.
land
ἡ γῆ
muur
τὸ τεῖχος, -ους
binnen
ἐντός + gen.
gaan
βαίνω perf. βεβήκα
voet
ὁ πούς, ποδός
twee
δύο
opdat
ἵνα + coni./opt.
begrijpen, weten, herkennen
γιγνώσκω perf. ἔγνωκα aor. ἔγνων ἐγνώσθην
zien, onderzoeken
σκοπέω
op, bij
ἐπί + gen.
wegens, over, voor
ἐπί + dat.
zoeken
ζητέω
zus
ἡ ἀδελφή
zeggen
φημί
huwelijk
ὁ γάμος
(= αὐτόν, αὐτήν, αὐτούς, αὐτάς) hem, haar, hen
νιν
wonen
οἰκέω
en niet, ook niet, zelfs niet
οὐδέ
ongetrouwde vrouw, maagd
ἡ παρθένος
blijven
μένω
benadrukt het voorafgaande woord: tenminste
γε
binnen
εἴσω + gen.
leren, vernemen
μανθάνω, aor. ἔμαθον
duidelijk, precies
σαφῶς