Level 3 Level 5
Level 4

P18 Voorzichtig beginnen


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wit
λευκός
1.opnemen 2.vernietigen; 3 (medium) op zich nemen, oppakken
ἀναιρέω
Zeus
Ζεύς, Διός
nu
νῦν bijw.
oog, gezicht
τὸ ὄμμα
in je gezicht
κατ ̓ ὄμμα σον
dus, dan, nu (volgende stap in het verhaal/betoog)
οὖν
buiten, naar buiten
ἔξω ( + gen.)
spoor
τὸ ἴχνος
1.of 2. (bij comparativus:)dan
ieder die, al wie, al wat, (in afhankelijke vraag) wie, wat
ὅστις ἥτις ὅτι
verschijnen
φαίνομαι fut.φανήσομαι aor. ἐφάνην
broer, zus
ὁ/ἡ σύγγονος
plaats
ὁ τόπος
(ὁράω)zien, kijken naar
εἰσοράω/ἐσοράω
als
ἤν = ἐάν = εἰ ἄν
ontvangen, krijgen
δέχομαι
woord
τὸ ἔπος
vrouw
ἡ γυνή, γυναικός
land, aarde
ἡ χθών, χθονός