Level 4 Level 6
Level 5

P47 Tijd voor wraak


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
werkelijk, zeker; in vragen: dan, toch
δῆτα
vragen
ἐρωτάω aor. ἠρόμην
schandelijk, lelijk
αἰσχρός
gaan, komen
ἔρχομαι
(= ἀποκτείνω) doden
κτείνω fut.κτενῶ aor. ἔκτανον
hoe?
πῶς
durven, wagen
τολμάω
vijandig, gehaat
ἐχθρός
(zodanig) als, zoals, wat voor een
οἷος
In vraagzinnen (meestal niet vertalen)
met
μετά + gen.
zelf
αὐτός
omkomen, gedood worden, sterven
ἀπόλλυμαι aor.ἀπωλόμην
vast, stevig, zeker
βέβαιος mnl. en vrl.
vanaf, weg van
ἀπό + gen.
(= ἀποθνῄσκω) sterven
θνῄσκω aor.ἔθανον
(in wensen) Moge ....! Ik wou dat ....!
εἴθε + opt./impf.
zijn
εἰμί fut. ἔσομαι
dichtbij
πλησίον (+ gen.)
horen
κλύω + gen. aor.ἔκλυον imperat.κλῦθι
nieuw, jong
νέος
één
εἷς vrl. μία onz. ἕν
dus
ἄρα
leidt een neutrale vraagzin in
ἆρα
oud
ἀρχαῖος
oude man
ὁ γέρων, γέροντος
jouw, uw
σός
sterven
ἀποθνῄσκω
krijgen, behoren aan
κυρέω (+ gen.) aor. ἔκυρσα
pijn doen bij
δάκνω + acc.
sterveling, mens
ὁ βροτός
broer
ὁ κασίγνητος
weten dat, kennen dat
οἶδα (perf.) + AcP/NcP ptc.εἰδώς, -ότος
woord,gesprek,verhaal
ὁ λόγος
noodzakelijk, onvermijdelijk
ἀναγκαῖος
verstandig, wijs
σοφός
man, mens
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός
leven, ziel
ἡ ψυχή
juist
κυρέω + ptc
stad
τὸ ἄστυ, ἄστεως
stad
ἡ πόλις
(graag) willen
βούλομαι