Level 13 Level 15
Level 14

391-420


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you BELIEVE it?
Anh có tin chuyện này không?
I CAN’T speak Japanese.
Tôi không thể nói tiếng Nhật.
I'll PAY FOR the dinner.
Tôi sẽ trả tiền cho bữa tối.
I CAN'T BELIEVE you're leaving.
Em không thể tin được rằng anh sẽ bỏ ra đi.
I need to replace my DESKTOP COMPUTER and have no idea what I should buy.
Tôi đang cần thay máy tính để bàn của mình nhưng không biết nên mua hiệu nào.
The rooms are large ENOUGH FOR this wardrobe.
Những phòng này đủ rộng cho cái tủ.
Annuity is NOT much ENOUGH FOR his expenditure.
Tiền trợ cấp hàng năm không đủ cho khoản chi tiêu của ông ấy.
Help me BURN these songs TO DVD.
Giúp tôi ghi những bài hát này vào đĩa DVD.
The cock will HELP us (to) get up earlier.
Chú gà trống sẽ giúp chúng ta dậy sớm hơn.
The employee can't stand the MANAGER'S MANAGEMENT STYLE.
Nhiều nhân viên không chịu nổi cách quản trị của quản lý.
I'm feeling A LOT better today.
Hôm nay tôi thấy khá lên nhiều rồi.
I HAVE visited London before.
Tôi đã từng đến London rồi.
Children OBSERVE and imitate their parents' behavior.
Trẻ con quan sát và bắt chước cách hành xử của cha mẹ mình.
I have LEARNed a lot FROM making mistakes.
Tôi đã học được nhiều thứ từ những lần mắc sai lầm.
The boy threw the ball IN a basket.
Thằng nhóc ném trái banh vào cái rổ.
Throw it in the BIN.
Ném nó vào thùng rác đi.
Are you DONE with the pen?
Bạn dùng xong cây viết chưa?
They threw a lifebelt to the man who has fallen into the sea.
Họ ném cái phao cho người đàn ông vừa bị té xuống biển.
I'll get so much WORK to do next week.
Tuần tới tôi sẽ có nhiều việc phải làm lắm đây.
Am I TALKing too much?
Tôi đang nói nhiều quá à?
You should CONCENTRATE ON your exam.
Con lo tập trung vào thi cử đi.
We must STOP using cars if we want to save energy.
Chúng ta phải thôi dùng xe hơi nữa nếu muốn tiết kiệm năng lượng.
It was great seeing my FORMER COLLEAGUE again.
Thật tuyệt khi gặp lại đồng nghiệp cũ.
They still KEEP IN TOUCH through letters.
Họ vẫn giữ liên lạc qua thư từ.
When you HAVE A GOOD RELATIONSHIP WITH your friends, school life is easier!
Khi bạn có quan hệ tốt với bạn bè của mình, cuộc sống thời học trò sẽ dễ dàng hơn!
He usually goes FOR A DRINK after work.
Anh ấy thường đi nhậu sau giờ làm.
Don't play games in WORK TIME.
Đừng chơi trò chơi trong giờ làm việc.
Let’s eat out tonight.
Tối nay cùng ra ngoài ăn uống nhé.
He goes DRINKING all the time.
Ông ấy lúc nào cũng đi nhậu.
Everything will BE OVER soon.
Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.