Level 16 Level 18
Level 17

481-510


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
COULD you understand what I just said?
Anh có thể hiểu những gì tôi vừa nói không?
You can't DROP OUT OF CLASS and just DROP into a good job.
Bạn không thể bỏ học giữa chừng mà lại mong tìm được một công việc ngon lành nào đó.
He couldn't KEEP UP WITH the class.
Thằng bé không theo kịp lớp học.
I COULDN'T DO anything else but obey.
Tôi không thể làm gì khác hơn là vâng lời.
The OVERALL costs of the project will be 1 million dollars.
Chi phí tổng cộng của dự án sẽ là 1 triệu đô la.
Her GPA was so high.
Điểm trung bình của cô ta cao lắm.
In THE first time, I met my girlfriend AT THE SCHOOL LIBRARY.
Lần đầu tiên tôi gặp bạn gái mình là ở thư viện trường.
She buried her face IN the pillow.
Cô ấy giấu mặt mình trong gối.
When I reach the end of the road, I wish to BE BURIED IN a quiet place, near some trees.
Khi tôi chết, tôi mong được chôn ở một nơi yên tĩnh, gần đám cây cối.
When do you SEE him?
Em gặp hắn khi nào?
I USUALLY go shopping on Sundays.
Tôi thường đi mua sắm mỗi Chủ Nhật.
THE FINISH TIME of this class is 8 p.m.
Thời gian kết thúc lớp học là 8 giờ.
What TIME is THE START TIME of THE meeting?
Mấy giờ bắt đầu cuộc họp?
PLEASE respect your promise.
Hãy coi trọng lời hứa của bạn.
I RESPECT your opinions.
Tôi tôn trọng ý kiến của anh.
The shop is OPEN till 8.00 p.m.
Cửa hàng mở cửa đến 8 giờ tối.
The door was SHUT.
Cửa đóng.
You’d better KEEP your EARS OPEN.
Tốt hơn là bạn nên chăm chú lắng nghe.
I think you should KEEP your MOUTH SHUT about things you don't.
Tôi nghĩ là anh đừng nên nói gì về những điều mà anh chả biết tí tẹo nào về nó cả.
KEEP your breath fresh all day!
Hãy giữ cho hơi thở của bạn thơm tho cả ngày!
He made his speech very boring.
Ông ta làm cho bài diễn thuyết của ông ta vô cùng nhàm chán
How to MAKE our life INTERESTING?
Làm cách nào để cuộc sống của chúng ta thú vị hơn?
You’ve done A GOOD JOB AT decorating the room.
Bạn đã làm tốt việc trang trí căn phòng.
Okay, let's call it a day.
Được rồi, nghỉ tay thôi.
Why don't you TAKE A BREAK?
Tại sao bạn không nghỉ giải lao?
Let's DO something meaningful.
Cùng làm điều gì có ý nghĩa nhé.
Hey YOU GUYS! Where are YOU going?
Nè mấy bồ! Đang đi đâu đó?
We will HAVE A TEST tomorrow.
Ngày mai, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra.
Let's REVIEW the lesson.
Chúng ta ôn bài lại nào.
REMEMBER TO DO your homework.
Hãy nhớ làm bài tập về nhà của bạn.