Level 9 Level 11
Level 10

Verb Usage 3


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bilgisayarı kurdum
(I) set up the computer
paranı ödeyeceğim
(I) will pay your money
aşağı kata iniyorum
(I) am going down to the lower floor
gösteriyi bize sunacaklar
(they) will present us the show
o buralarda bilinir
she is known around here
ağırlık kaldırıyorum
(I) am lifting weights
yemek hazırladık
(we) prepared food
kim buna sahip olmak istemez?
who doesn't want to own this
sevdiklerini koruyacak
(he) will protect his loved ones
hatamı belirtecek
(he) will indicate my mistake
telefonunu kaybettin
(you [sn]) lost your phone
oyuncu değiştirdiler
(they) changed players
yardımları sürdürürler
(they) carry on with their help
Şubat'ta doğdum
(I) was born in February
polisten kaçıyorsun
(you [sn]) are running away from the police
yanlış anlaşıldın
(you [sn]) were misunderstood
hedefe vardım
(I) arrived at the destination
ben hep gülerim
I always laugh
elinizdekileri satacaksınız
(you [pl]) will sell what you have at hand
mektubu gönderdi
(he) sent the mail
peynir kesiyorlar
(they) are cutting cheese
topa vuruyoruz
(we) are hitting balls
sınava hazırlanacağız
(we) will prepare for the exam
seni seçiyorum Pikaçu
(I) am choosing you Pikachu
kural uygulanmıyor
the rule is not being applied
yavaş koşuyorum
(I) am running slowly
çok korktum
(I) got very scared
arkadaşımla karşılaştın
(you [sn]) ran into my friend
ne kadar çabuk büyümüşsün
how fast you have grown up
buralarda dolaşacak
(he) will stroll around here
herşey yaşandı
everything was lived
ne dendi?
what was said?
düşman çekildi
the enemy pulled out
defterim çalındı
my notebook got stolen
açıklama yapılacak
an explanation will be made
çok uğraşıyorum
(I) am striving very hard
bu kadarı yeter
this much is enough
fabrika üretiyor
the factory is producing
masaya dayanıyor
(she) is leaning on the table
sonunda kurtuldum
at last (I) escaped
ne edildi?
what was done?
sonradan farkettim
(I) realized later
erken uyuyorum
(I) sleep early
bina yanıyor
the building is burning