Level 18 Level 20
Level 19

Lektion 7 / Czy można nauczyć się języka polskiego


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nauczyć się
lernen (perfektiv)
pytać
fragen (imperfektiv)
możliwy
moeglich
pomysł
Idee, Einfall
żeby
um zu
pojechać
fahren (perfektiv)
podobać
gefallen, moegen, ansprechen (imperfektiv)
kraj
Land
niedługo
bald
słownictwo
Vokabeln
życzyć
wuenschen (imperfektiv)
powodzenie
Erfolg
w nauce
beim Lernen
nauka
das Lernen
lektorka
Fremdsprachenlehrerin