Level 4 Level 6
Level 5

Lektion 2 / Jak przyjaciółka z przyjaciółką


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jak
wie
przyjaciółka
Freundin
z
mit (instrumental)
co słychać
Wie gehts?
nic nowego
nichts neues
a co u ciebie
und was gibt es bei dir?
wszystko w porządku
Alles in Ordnung
przeziębiony
erkaeltet
trochę
ein bisschen
zmęczony
muede
zawsze
immer
dom
Haus
szkoła
Schule
dużo
viel
za dużo
zu viel
pracować
arbeiten
matka
Mutter
żona
Ehefrau
nauczycielka
Lehrerin
aktrakcyjny
attraktiv
dziewczyna
Maedchen, junge Frau
naprawdę
wirklich
szkoda
schade
że
dass
tak
so, so sehr
myśli
er denkt
twój
dein
z nim
mit ihm
już
schon
dobrze
gut (Adverb)
przepraszam
Entschuldigung
jeśli
wenn
ze mną
mit mir
możesz
du kannst
o tym
darueber, hier rueber
rozmawiać
sich unterhalten, sprechen (imperfektiv)
mój chłopak
mein Freund
ma na imię
er heisst
rozczochrany
zerzaust
naukowiec
Wissenschaftler
fizyk
Physiker
zajmuje się
er beschaeftigt sich mit
atom
Atom
nawet
sogar
kot
Katze
oczywiście
natuerlich, selbstverstaendlich
szczęśliwy
gluecklich
zakochany
verliebt
wspaniale
großartig (Adverb)