1
Ready to learn
Persoonsvormen (NL -> Uitspraak)
2
Ready to learn
Tellen (NL -> Uitspraak)
3
Ready to learn
Kleuren (NL -> Uitspraak)
4
Ready to learn
Werkwoorden (NL ->Uitspraak)
5
Ready to learn
Persoonsvorm 2 (NL -> Uitspraak)
6
Ready to learn
Vraagstelling: ja/nee (NL -> Uitspraak)
7
Ready to learn
Vraagstelling: informerend (NL -> Uitspraak)
8
Ready to learn
Tijd(bepalingen) NL -> Uitspraak
9
Ready to learn
Tijd(bepalingen) Uitspraak -> NL
10
Ready to learn
Werkwoorden 2 NL -> Uitspraak
11
Ready to learn
Werkwoorden 2 Uitspraak -> NL
12
Ready to learn
Aanwijzend voornaamwoorden NL -> Uitspraak
13
Ready to learn
Aanwijzend voornaamwoorden Uitspraak -> NL
14
Ready to learn
Voedsel NL -> Uitspraak
15
Ready to learn
Voedsel Uitspraak -> NL
16
Ready to learn
Restaurant NL -> Uitspraak
17
Ready to learn
Restaurant Uitspraak -> NL
18
Ready to learn
Werkwoorden (restaurant) NL -> Uitspraak
19
Ready to learn
Werkwoorden (restaurant) Uitspraak -> NL
20
Ready to learn
Restaurant vervolg: Etenswaren NL-> Uitspraak
21
Ready to learn
Restaurant vervolg: Etenswaren Uitspraak-> NL
22
Ready to learn
Restaurant vervolg: Smaken NL -> Uitspraak
23
Ready to learn
Restaurant vervolg: Smaken Uitspraak -> NL
24
Ready to learn
Restaurant Vervolg: Diversen NL -> Uitspraak
25
Ready to learn
Restaurant Vervolg: Diversen Uitspraak -> NL
26
Ready to learn
Vergrotende trap NL -> Uitspraak
27
Ready to learn
Vergrotende trap Uitspraak -> NL
28
Ready to learn
Vervoersmiddelen NL -> Uitspraak
29
Ready to learn
Bewegwijzering NL -> Uitspraak
30
Ready to learn
Dim Sum NL->Uitspraak
31
Ready to learn
Dim Sum Uitspraak ->NL
32
Ready to learn
Tegenstellingen NL->Uitspraak
33
Ready to learn
Tegenstellingen Uitspraak->NL
34
Ready to learn
Emoties NL->Uitspraak
35
Ready to learn
Emoties Uitspraak->NL
36
Ready to learn
Tegenstellingen2 NL->Uitspraak
37
Ready to learn
Tegenstellingen2 Uitspraak->NL
38
Ready to learn
Tegenstellingen3 (volgorde) NL-> Uitspraak
39
Ready to learn
Tegenstellingen3 (volgorde) Uitspraak->NL
40
Ready to learn
Eindpartikels NL-> Uitspraak
41
Ready to learn
Eindpartikels Uitspraak -> NL
42
Ready to learn
Classifiers NL-> Uitspraak
43
Ready to learn
Zelfstandig naamwoorden bij classifiers NL-> Uitsp
44
Ready to learn
Zelfstandig naamwoorden bij classifiers Uitspraak
45
Ready to learn
Huishoudartikelen Uitspraak -> NL
46
Ready to learn
Huishoudartikelen NL->Uitspraak
47
Ready to learn
Apparatuur Uitspraak->NL
48
Ready to learn
Apparatuur NL->Uitspraak
49
Ready to learn
Huishouden Uitspraak->NL
50
Ready to learn
Huishouden NL->Uitspraak
51
Ready to learn
Werkwoorden huishouden Uitspraak->NL
52
Ready to learn
Werkwoorden huishouden NL->Uitspraak
53
Ready to learn
Seizoenen NL->Uitspraak
54
Ready to learn
Seizoenen Uitspraak->NL
55
Ready to learn
Huishouden en app 2018