Level 4 Level 6
Level 5

Поетичний синтаксис


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
інверсія (лат. перестановка)
зміна порядку слів (на білу гречку впали роси, замість роси впали на білу гречку)
анафора
однакові слова чи конструкції повторюються на початку речень або рядків (Було колись — в Україні ревіли гармати; було колись — запорожці вміли пановати.)
епіфора
повторення слів у кінці строфи (Її душили, а вона живе! Її палили, а вона живе!)
антитеза
протиставлення життєвих явищ, образів (Ситий голодного не розуміє)
асонанс
повторення однакових голосних для милозвучності (Корови моляться до сонця, що полум'яним сходить маком)
алітерація
повторення подібних за звучанням приголосних (Cпи собі, спис обіруч стиснувши перед собором)
риторичні звертання
звертання до неживих предметів, абстрактних понять чи відсутніх людей (Добрий ранок, моя одинокосте!)