Level 9 Level 11
Level 10

Les 10


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
onrechtvaardig
ἄδικος
maar (kom)
ἀλλά (bij gebiedende wijs)
(voort)drijven
ἐλαύνω (bet. 1)
optrekken, marcheren
ἐλαύνω (bet. 2)
gezicht
τὸ πρόσωπον
hopen, verwachten (te)
ἐλπίζω (+ inf.)
trouw, betrouwbaar
πιστός
slavin
ἡ δούλη
stad
ἡ πόλις ( acc. πόλιν)
hand, arm
ἡ χείρ (χειρός dat. mv χερσί)
warm
θερμός
beide(n)
ἀμφότεροι
eerder
πρότερον
goed
εὖ
leiden
ἄρχω + gen. (bet. 1)
heersen over
ἄρχω + gen. (bet. 2)
misschien, waarschijnlijk
ἴσως
bedekken
καλύπτω
vanaf ... naar beneden
κατά (+ gen.)
huilen, wenen (om)
κλα(ί)ω
schitterend
λαμπρός
einde
ἡ τελευτή
leren kennen, begrijpen, vernemen
μανθάνω
gaan
χωρέω
weinig, gering
ὀλίγος
eerder, vroeger
πρότερος
baren, ter wereld brengen
τίκτω
traan
τὸ δάκρυον
erg, zeer
μέγα