Level 10
Level 11

Les 11


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ik stierf
ἀπέθανον (inf. ἀποθανεῖν)
ik bracht, ik leidde
ἤγαγον (inf. ἀγαγεῖν)
te gronde richten, vernietigen
διαφθείρω
ik zei, ik sprak
εἶπον (inf. εἰπεῖν)
naam
τὸ ὄνομα (gen. ὀνόματος)
ik pakte, ik nam
ἔλαβον (inf. λαβεῖν)
ik liet, ik verliet
ἔλιπον (inf. λιπεῖν)
snel, spoedig
τάχα
ik viel
ἔπεσον (inf. πεσεῖν)
begraven
θάπτω
of
voorgaan, leiden
ἄρχω + gen. (bet. 1)
heersen over
ἄρχω + gen. (bet. 2)
beginnen met
ἄρχω + gen. (bet. 3)
ik kwam, ik ging
ἦλθον (inf. ἐλθεῖν)
ik droeg, ik bracht
ἤνεγκον (inf. ἐνεγκείν)
wachter, bewaker
ὁ φύλαξ (gen. φύλακος)
ziel, geest, schim
ἡ ψυχή (bet. 1)
leven
ἡ ψυχή (bet. 2)
iets
τι (gen. τινος ) zonder accent (zelfstandig gebruikt)
enig(e)
τι (gen. τινος ) zonder accent (bijvoeglijk gebruikt)
ik ging naar beneden, ik daalde af
κατῆλθον (inf. κατελθεῖν)
trennen
τρέχω
kwellen, verdriet doen
λυπέω
broer
ὁ ἀδελφός
aarde, grond
ἡ χθών (gen. χθονός)
achterlaten
καταλείπω, aor. κατέλιπον
eerste
πρῶτος
(van) jou/u, jouw/uw
σοῦ, σου
dit/dat
ταῦτα
iemand, iets
τις (gen. τινος) zonder accent (zelfstandig gebruikt)
een of ander(e)
τις (gen. τινος) zonder accent (bijvoeglijk gebruikt)
enkele(n), sommige(n)
τις (gen. τινος ) zonder accent (meervoud)
ik zag
εἶδον (inf. ἰδεῖν)
samenzijn (met), omgaan met
σύνειμι (+ dat.)
voeden
τρέφω, aor. ἔθρέψα (bet. 1)
opvoeden
τρέφω, aor. ἔθρέψα (bet. 2)
ik baarde, ik bracht ter wereld
ἔτεκον (inf. τεκεῖν)