Level 2 Level 4
Level 3

Les 3


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maar
ἀλλά, ἀλλ'
en (alleen vertalen na komma)
δέ, δ' (bet. 1)
maar (alleen vertalen na komma)
δέ, δ' (bet. 2)
(zij) zijn
εἰσί(ν)
slaaf
ὁ δοῦλος
god
ὁ θεός
naar, naar binnen, tot
εἰς
(hij) heeft
ἔχει
(hij) is
ἐστί(ν)
land, streek
ἡ χώρα
(hij) gaat
βαίνει
want
γάρ
(hij) neemt, pakt (vast)
λαμβάνει
naar(toe), tot
πρός
waarom?
τί ... ;
nu
νῦν
mens
ὁ ἄνθρωπος (bet. 1)
man
ὁ ἄνθρωπος (bet. 2)
(zij) hebben
ἔχουσι(ν)
(zij) dragen
φέρουσι(ν) (bet. 1)
(zij) brengen
φέρουσι(ν) (bet. 2)
(zij) doen
ποιοῦσι(ν) (bet. 1)
(zij) maken
ποιοῦσι(ν) (bet. 2)
(zij) gaan
βαίνουσι(ν)
heerser, meester
ὁ δεσπότης
(zij) vluchten (voor)
φεύγουσι(ν)
(zij) nemen, pakken (vast)
λαμβάνουσι(ν)
(hij) woont, bewoont
οἰκεῖ
(hij) brengt
φέρει (bet. 1)
(hij) draagt
φέρει (bet. 2)
gevecht, strijd
ἡ μάχη
niet
οὐ, οὐκ, οὐχ
zo, op die manier
οὕτως, οὕτω
angst, vrees
ὁ φόβος
(zij) wonen, bewonen
οἰκοῦσι(ν)
(hij) doet
ποιεῖ (bet. 1)
(hij) maakt
ποιεῖ (bet. 2)
wild dier, beest
τὸ θηρίον
dit, dat
τοῦτο
(hij) vlucht (voor)
φεύγει
en
καί (bet. 1)
ook
καί (bet. 2)
zelfs
καί (bet. 3)