Level 4 Level 6
Level 5

Les 5


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
poort, ingang
αἱ πύλαι
dan, toen
τότε
(iemand) vragen (om)
αἰτέω (+ 2 acc.)
veel, velen
πολλοί
dapper
ἀνδρεῖος
dat/omdat
ὅτι [2x]
(aan/voor) haar
αὐτῇ
ik
ἐγώ
willen, bereid zijn
ἐθέλω
brengen, leiden
ἄγω (inf. ἄγειν)
uit
ἐκ + gen.
slecht
κακός
hier(heen)
ἐνθάδε
het is (voor iemand) mogelijk/geoorloofd om
ἔξεστι(ν) + dat. (+ inf.)
op ... af, naar
ἐπί + acc.
bij, op, aan
ἐπί + dat.
verlangen (naar), begeren
ἐπιθυμέω (+ gen.)
koningin
ἡ βασίλεια
in, op, bij
ἐν + dat.
godin
ἡ θεός
komen, gekomen zijn
ἥκω
haar
αὐτήν
(van) haar
αὐτῆς
hem
αὐτόν
(van) hem
αὐτοῦ
(aan/voor) hem
αὐτῷ
huis
ἡ οἰκία
bewonderen, zich verwonderen
θαυμάζω
sterk, krachtig
ἰσχυρός
bevelen, verzoeken, vragen om
κελεύω + acc. + inf.
machte hebben over, overwinnen
κρατέω + gen.
zeggen
λέγω
erg, zeer
μάλα
zullen, op het punt staan om, van plan zijn
μέλλω + inf.
(samen) met
μετά + gen.
(aan/voor) mij
μοί
vriend, makker
ὁ ἑταῖρος
paard
ὁ ἵππος
gelijk aan, gelijkend op
ὁμοῖος + dat.
sturen, zenden
πέμπω (inf. πέμπειν)
lijk, dode
ὁ νεκρός
woord
ὁ λόγος
vreemdeling
ὁ ξένος
oorlog
ὁ πόλεμος
dan, nu (als een verhaal verder gaat)
οὖν (bet. 1)
dus (in een conclusie)
οὖν (bet. 2)
geven, verschaffen
παρέχω (inf. παρέχειν)
jou, je, u
σέ
jouw, uw
σός, σή, σόν
jij, u
σύ
wapens
τὰ ὅπλα
en (verbindt twee woordgroepen nauw met elkaar)
... τε καί ...
geschenk, cadeau
τὸ δῶρον
werk, daad
τὸ ἔργον
houden van, beminnen
φιλέω
losmaken
λύω (inf. λύειν)
geliefd, dierbaar
φίλος
mooi
καλός