Level 5 Level 7
Level 6

Les 6


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
huilen
δακρύω
Atheens
Ἀθηναῖος
Athene (de stad)
αἱ Ἀθῆναι
optillen, oppakken
αἴρω
zo, als volgt
ὧδε
horen
ἀκούω
horen, luisteren naar
ἀκούω + gen.
trouwen (met)
γαμέω (+ acc.)
dan, dus (geeft nadruk, vaak moeilijk te vertalen)
δή
na
μετά + acc.
door, wegens
διά + acc.
als, indien
εἰ
(te) zijn
εἶναι
(aan/voor) hen
αὐτοῖς
gaan uit
ἐκβαίνω
mij, me
ἐμέ, με
buiten
ἔξω
moed, dapperheid
ἡ ἀνδρεία
ingaan, komen in
εἰσβαίνω
zee
ἡ θάλαττα
verdriet
ἡ λύπη
deur
ἡ θύρα
wij
ἡμεῖς
(aan/voor) ons
ἡμῖν
zoon
ὁ υἱός
eiland
ἡ νῆσος
ik ben
εἰμί
bij
πρός + dat.
redding, behoud
ἡ σωτηρία
zich erover verwonderen dat
θαυμάζω ὅτι
kracht, geweld
ἡ βία
dag
ἡ ἡμέρα
slapen
καθεύδω
ons
ἡμᾶς
(ver)laten
λείπω
blijven
μένω
wachten (op)
μένω + acc.
alleen
μόνος
(van) mij, mijn
μου, ἐμοῦ
Athener
ὁ Ἀθηναῖος
wind
ὁ ἄνεμος
kind
τὸ τέκνον
huwlijk
ὁ γάμος
tijd
ὁ χρόνος
weer, opnieuw
πάλιν (betekenis 1)
terug
πάλιν (betekenis 2)
niet (bij gebiedende wijs)
μή
varen
πλέω
redden
σῷζω
schip
τὸ πλοῖον
jullie, u
ὑμεῖς
blij zijn (met), zich verheugen (over)
χαίρω (+ dat.)