Level 6 Level 8
Level 7

Les 7


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wie, wat?
τίς ...; (betekenis 1)
welk(e)?
τίς ...; (betekenis 2)
altijd
ἀεί
op
ἐπί + gen.
omhoog gaan, beklimmen
ἀναβαίνω
na dit, daarna
μετὰ ταῦτα
sterven
ἀποθνῄσκω
leven
ὁ βίος
wegbrengen, wegvoeren
ἀποφέρω
zelf
αὐτός, αὐτη, αὐτο
kijken
βλέπω
zichzelf
ἑαυτόν
verantwoordelijk voor, schuldig aan
αἴτιος + gen.
(op)wekken, wakker maken
ἐγείρω
oorzaak
ἡ αἰτία
mijn
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
vrijheid
ἡ ἐλευθερία
genot, vreugde
ἡ ἡδονή
de dood
ὁ θάνατος
(voor, tot, bij) zichzelf
ἑαυτῷ
(ongetrouwd) meisje, maagd
ἡ παρθένος
vlucht
ἡ φυγή
slaap
ὁ ὕπνος
stem
ἡ φωνή
heilig
ἱερός
gewijd aan
ἱερός + gen.
in zijn macht hebben, vasthouden, beheersen
κατέχω
deelhebben aan, deelnemen aan
μετέχω + gen.
slechts, alleen maar
μόνον
menen
νομίζω
beschouwen als, vinden
νομίζω + 2 acc.
dezelfde
ὁ αὐτός
zon
ὁ ἥλιος
gevaar
ὁ κίνδυνος
vanaf
ἀπό + gen.
werpen, gooien
ῥίπτω
wijn
ὁ οἶνος
niet alleen ..., maar ook ...
οὐ μόνον ..., ἀλλὰ καί
niemand (lett: zelfs niet één)
οὐδείς
om, over
περί + gen.
opnieuw, weer
αὖθις
vallen
πίπτω
behalve
πλήν + gen.
zonder
ἄνευ + gen.
veel
πολύς, πολλή, πολύ
treffen
τυγχάνω + gen. (betekenis 1)
krijgen
τυγχάνω + gen. (betekenis 2)
zich bekommeren om
φροντίζω + gen.
zoals
ὥσπερ
gebeurtenis
ἡ συμφορά (betekenis 1)
ongeluk
ἡ συμφορά (betekenis 2)