Level 7 Level 9
Level 8

Les 8


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
van plan zijn (lett. in de geest hebben)
ἐν νῷ ἐχω
berichten, melden
ἀγγέλλω
liefst, dierbaarst
φίλτατος (betekenis 1)
zeer/heel geliefd, zeer/heel dierbaar
φίλτατος (betekenis 2)
in plaats van
ἀντί + gen.
leger
ἡ στρατιά
te hulp komen, helpen
βοηθέω + dat.
goedgezind (aan)
εὔνους (+ dat.)
(doen/laten) stoppen, (doen/laten) ophouden
παύω
gehaat (bij), vijandig (aan)
ἐχθρός (+ dat.)
waarheid
ἡ ἀλήθεια
al, reeds
ἤδη
verhinderen, beletten (om)
κωλύω (+ inf.)
bode
ὁ ἄγγελος
mannen
οἱ ἄνδρες (gen. ἀνδρῶν)
vader
ὁ πατήρ
ongelukkig
ἄθλιος
tegelijk(ertijd)
ἅμα
toch
ὅμως
zeeman, matroos
ὁ ναύτης
legeraanvoerder
ὁ στρατηγός
soldaat
ὁ στρατιώτης
vertrouwen
πιστεύω + dat.
en niet, maar niet
οὐδέ (betekenis 1)
ook niet, zelfs niet
οὐδέ (betekenis 2)
dit
τόδε (onz.), mv. τάδε (betekenis 1)
het volgende
τόδε (onz.), mv. τάδε (betekenis 2)
niets
οὐδέν (betekenis 1)
helemaal niet
οὐδέν (betekenis 2)
niet meer
οὐκέτι
aanwezig zijn
πάρειμι
lot
ἡ τύχη
alle(n)
πάντες (gen. πάντων)
zodanig, dergelijk, zo'n
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο
geest, verstand
ὁ νοῦς
imperfectum van ἐχω
εἶχον
imperfectum van πάρειμι
παρῆν
bevallen aan, in de smaak vallen bij
ἀρέσκω + dat.