Level 8 Level 10
Level 9

Les 9


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vuur
τὸ πῦρ (πυρός)
lichaam
τὸ σῶμα (σώματος)
rondom
ἀμφί + acc.
waard, waardig
ἄξιος + gen.
hier(heen)
δεῦρο
terugsturen, wegsturen
ἀποπέμπω
kind (jongen, meisje)
ὁ/ἡ παῖς (παιδός) (betekenis 1)
slaaf
ὁ/ἡ παῖς (παιδός) (betekenis 2)
beste
ἄριστος (betekenis 1)
zeer/heel goed
ἄριστος (betekenis 2)
onverstandig, dwaas
ἄφρων (ἄφρονος, nom. mv. ἄφρονες)
dichtbij
ἐγγύς + gen.
naar huis
οἴκαδε
bereid, gereed, klaar (om te)
ἕτοιμος (+ inf.)
(van) jullie/u
ὑμέτερος
brengen, halen
κομίζω
leeuw
ὁ λέων (λέοντος)
gelukkig
εὐδαίμων (εὐδαίμονος, nom. mv. εὐδαίμονες)
vrouw
ἡ γυνή (γυναικός)
strijd, ruzie, twist
ἡ ἔρις (ἔριδος)
wij
ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ons, onze
ἡμέτερος
moeder
ἡ μήτηρ (μητρός)
(gaan) zitten
καθίζω
(het) interesseert me
μέλει μοι
niet meer
μηκέτι
man
ὁ ἀνήρ (ἀνδρός)
mening
ἡ δόξα (betekenis 1)
roem
ἡ δόξα (betekenis 2)
leider, aanvoerder
ὁ ἡγεμών (ἡγεμόνος)
in staat zijn om, kunnen
οἷος τε εἰμι + inf.
(van) mij, mijn
ἐμοῦ, μου
eten, voedsel
ὁ σῖτος
overtuigen, overreden
πείθω
redder
ὁ σωτήρ (σωτῆρος)
oud, van vroeger
παλαιός
geheel (mnl, vrl, onz)
πᾶς (παντός), πᾶσα (πάσης), πᾶν (παντός) (betekenis 1)
ieder
πᾶς (παντός), πᾶσα (πάσης), πᾶν (παντός) (betekenis 2)
mv: alle(n)
πᾶς (παντός), πᾶσα (πάσης), πᾶν (παντός) (betekenis 3)
weggaan
ἀποβαίνω
oorlog voeren
πολεμέω
(aan/voor) jou/je, u
σοί, σοι
verstandig
σώφρων (σώφρονος, nom. mv. σώφρονες)
rampen, ongeluk, ellende
τὰ κακά
maaltijd
τὸ δεῖπνον
jullie, u
ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
gegroet
χαῖρε, χαίρετε