Level 3 Level 5
Level 4

pronomina


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jij, u
σύ
deze, dit
ὅδε ἥδε τόδε
ik
ἐγώ
wie? welke?
τις, τινος
die, dat, wie, wat
ὅς ἥ ὅ
zelf
αὐτός
mijn, mijn eigen
ἐμός
jouw, uw
σός
deze, dit, die, dat, hij, zij, het
οὗτος αὕτη τοῦτο
die daar, dat daar; hij, zij, het
ἐκεῖνος
wij
ἡμεῖς
(ieder) die, al wie, al wat, wie, wat
ὅστις ἥτις ὅτι
= αὐτόν, αὐτήν, αὐτούς, αὐτάς
νιν
= ἐκεῖνος die daar, hij
κεῖνος
zodanig, dergelijk, zulk, zo’n
τοιοῦτος