Level 3 Level 5
Level 4

Çarşı Pazar Dolaşıyoruz


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
잠시
an
필요하다
ihtiyacı olmak
입어보다
üstünde denemek
비싸다
pahalı olmak
좀 더 비싼
daha pahalı
싸다
ucuz olmak
좀 더 싼
daha ucuz
~도 될까요?
-ebilmek; izni olmak
나는 새 모자가 필요해요
yeni bir şapkaya ihtiyacım var
나는 잠시 생각이 필요해요
biraz düşünmeye ihtiyacım var
저것 봐요
şuna bak
제가 이것을 입어봐도 될까요?
bunu üstümde deneyebilir miyim?
그것은 정말로 비싸요
bu gerçekten pahalı
이것은 좀 더 싸요
bu daha ucuz
저것이 사실 좀 더 커요
şu aslında daha ucuz