Level 8 Level 10
Level 9

第8課


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
伝統芸能
traditionele uitvoerende kunsten (traditional performing arts)
狂言(きょうげん)
kyogen (toneelstuk; comedische toneelstukken uitgevoerd tijdens Noh pauzes)
恥ずかしい
verlegen zijn; zich schamen; beschaamd zijn
科学
natuurwetenschap (science)
科学的な
wetenschappelijk; vakkundig; bekwaam (scientific)
科学者
wetenschapper; geleerde
証明(しょうめい)
bewijs
〜を証明する(しょうめいする)
bewijzen
〜が起こる
voorkomen; (toevallig) gebeuren
患者(かんじゃ)
patiënt
講義(こうぎ)
lecture
実験(じっけん)
experiment; test
〜を実験する(じっけんする)
experimenteren
平均(へいきん)
gemiddelde; middelmaat (average; mean)
〜が上がる
stijgen; opgaan; naar boven gaan
細胞(さいぼう)
cel (biologische term)
ウイルス
virus
癌(がん)
kanker
〜が減る(へる)
afnemen; verminderen
行為(こうい)
handeling; gedrag; daad
〜を取り入れる
aannemen; naar binnen halen/brengen; in huis nemen (to adopt; take in)
踊り(おどり)
dans
踊る(おどる)
dansen
中心(ちゅうしん)
centrum; midden; kern (center; core; focus)
劇(げき)
toneelstuk (uitgevoerd op een podium)
完成
voltooiing (completion)
〜が完成する
completeren; vervolledigen; afmaken (to compleet)
主人
meester; heer des huizes; eigenaar (van winkels); zijn echtgenoot
家来(けらい)
ondergeschikte krijger; dienaar (subordinate warrior; servant)
山伏(やまぶし)
rondtrekkende boeddhistische monnik (itinerant Buddhist monk)
登場(とうじょう)
het opkomen (op een podium); verschijning (op een scherm)
登場する(とうじょうする)
opkomen (op een podium); verschijnen (op een scherm)
登場人物(とうじょうじんぶつ)
personages (in een toneelstuk of roman)
超人的な(ちょうじんてきな)
bovenmenselijk (superhuman)
悲劇
tragedie; drama
主人公(しゅじんこう)
hoofdpersonage; hoofdpersoon (main character)
ユーモラスな
humoristisch; grappig
途中で
onderweg; halverwege
立場(たちば)
positie; standpunt
逆(ぎゃく)
tegengestelde; tegenovergestelde; tegendeel (the opposite; contrary)
風刺(ふうし)
satire; ironie; sarcasme
風刺的な(ふうしてきな)
satirisch; sarcastisch; ironisch
〜を風刺する(ふうしする)
to be a satire on ~
〜をだます
bedriegen; misleiden
偉そうにする(えらそうにする)
belangrijk doen; doen alsof je belangrijk bent (to act important)
〜をからかう
plagen; lastigvallen (to tease)
無力(むりょく)
machteloos; hulpeloos (powerless)
身分(みぶん)
zijn sociale positie/status
立派な(りっぱな)
schitterend; fijn; uitstekend; voortreffelijk
バカなことをする
iets doms doen (to do a foolish thing)
〜を描く(えがく)
(af)schilderen; beschrijven; afbeelden
留守
weg van huis zijn
毒(どく)
vergif
桶(おけ)
houten emmer/tobbe/ton
〜に近づく
dichterbij geraken; dichterbij komen; naderen
我慢(がまん)
geduld; verdraagzaamheid; tolerantie
〜を/に我慢する(がまんする)
geduld hebben; (ergens of iemand) mee kunnen leven
ふた
deksel; klep; lid
におい
reuk; lucht; geur
においがする
ruiken (naar)
黒砂糖(くろざとう)
bruine suiker
掛け軸(かけじく)
Japanese scroll painting or calligraphy
〜を破る(やぶる)
(ver)scheuren
茶碗(ちゃわん)
rijstkom; theekopje (voor een theeceremonie)
〜を割る(わる)
breken (een glas, raam, bord, etc)
日常(にちじょう)
dagelijkse routine; dagelijkse ~
身近な(みぢかな)
bij iemand in de buurt; bij de hand; makkelijk bereikbaar; toegankelijk
〜法(ほう)
manier; methode
写真集(しゃしんしゅう)
fotoboek
確か(たしか)
Als ik het me goed herinner; als ik me niet vergis
確かな(たしかな)
zeker (certain; sure)
喜劇(きげき)
komedie
きのこ
paddenstoel
修行(しゅぎょう)
training and practicing religion, martial arts, etc. with an austere manner or attitude
〜の修行をする(しゅぎょうをする)
to train and practice religion, martial arts, etc. with an austere manner or attitude
〜が生える(はえる)
(ont)spruiten; opkomen; groeien (planten, haar, etc.)
村(むら)
dorp
村人(むらびと)
dorpsmensen
〜を消す
verwijderen; uitvegen; uitwissen; uitzetten; afsluiten; uitdoen; doven (vuur)
〜を追いかける(おいかける)
achteraanrennen; achtervolgen
逃げる(にげる)
wegrennen
自信(じしん)
zelfvertrouwen
自信満々(じしんまんまん)
met overvloedig zelfvertrouwen
かわいそうな
zielig; meelijwekkend; beklagenswaardig
〜を観る(みる)
zien; (be)kijken (toneelstuk, film, sportwedstrijd, etc.)
突然(とつぜん)
plotseling
ニョキニョキ
snel opspringen
〜を抜く(ぬく)
verwijderen; (weg)nemen uit; (uit)trekken
やってくる
komen; opkomen; opdagen
家中(いえじゅう)
het hele huis
〜が〜でいっぱいになる
gevuld zijn; vol zijn
それでも
maar (toch); niettemin; desondanks; zelfs in dat geval; ook als dat zo is
〜にかみつく
bijten
〜ぞ
bewering uitdrukken (vooral gebruikt door mannen)
〜てくれ
een zin gebruikt om lompe informele bevelen of verzoeken te maken
おしまい
het einde; einde; being done for
〜を演じる(えんじる)
to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder)