Level 1
Level 2

level 2


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
greu
трудно
jos
внизу
apoi
потом
după aceea
затем
ușor
легко
deasupra
сверху
deodată
вдруг
tare
сильно
dedesupt
снизу
demult
давно
destul
достаточно
departe
далеко
tîrziu
поздно
împreună
вместе
aproape
близко
odată
однажды
încet
медленно
alături
рядом
totdeauna
всегда
repede
быстро
înăuntru
внутри
cîteodată
иногда
astfel
таким образом
de afară
снаружи
niciodată
никогда
de asemenea
подобно
afară (1)
снаружи (1)
mîine
завтра
tot așa
также
încoace
сюда
acuși (1)
сейчас (1)
așa
так
altfel
иначе
acolo
там
aseară
вчера вечером
de aici
отсюда
îndată (2)
сейчас (2)
altminteri
иначе (2)
încolo
туда
rău
плохо
de acolo
оттуда
astăzi
сегодня
bine
хорошо