Level 19 Level 21
Level 20

Dealing with e-mails


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
among
tarp
connect
sujungti
deal with
užsiimti, nagrinėti
deliver
tiekti
development
vystymasis
discount
nuolaida
discuss
aptarti, diskutuoti
ecology
gamtosauga, ekologija
environmental
aplinkosauginis
for
nuo
forward
kokių nors, išankstinis
friendly
draugiškai
general
bendras
health
sveikata
in particular
ypač, visų pirma
inquiry
užklausa
mainly
daugiausia, pagrinde
normally
paprastai
offer
pasiūlyti
past
praėjęs, buvęs
provide
tiekti, aprūpinti
receive
gauti
recent
naujausias
require
reikėti, reikalauti
safety
saugumas
science
mokslas
send
siųsti
short
trumpas
since
nuo (kažkokio laiko)
sure
žinoma
teacher
mokytojas
use
vartoti
write
rašyti