Level 24
Level 25

Happily ever after


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advertisement
skelbimas
around
po, aplink
company
draugija
each
kiekvienas
ever
kada nors
fairy tale
pasaka
favourite
mėgstamiausias
I don't mind
turiu galvoje ne...
laughter
juokas
read
skaityti
though
nors
world
pasaulis
mother
mama
father
tėvas
son
sūnus
daughter
dukra
brother
brolis
sister
sesuo
aunt
teta
uncle
dėdė
parents
tėvai
cousin
pusbrolis, pusseserė
niece
dukterėčia
nephew
sūnėnas
wife
žmona
husband
vyras, sutuoktinis
widow
našlė
widower
našlys
single
vienišas, nevedęs
married
vedęs, ištekėjusi
separated
savarankiškas