Level 2 Level 4
Level 3

Problems, problems!


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
all
visi; viskas
anyone
kas nors
at
prie, pas, į
awful
baisus
baked beans
keptos pupos
B&B
pensionas
coming
ateinu
cooking
kepimas, virimas
terrible
baisus
dad
tėtis
dead
miręs
depressed
prislėgtas
evening
vakaras
expensive
brangus
feel
jaustis
find
rasti
flat
butas
foreign
užsienietiškas
friend
draugas
go out
išeiti (į kiną, teatrą)
great
puikus; didis
happy
laimingas
hardly ever
beveik niekada
honest
sąžiningas
interest
interesas, domėjimasis
landlady
šeimininkė (pensiono)
live
gyventi
lonely
vienišas
look
atrodyti; žiūrėti
meal
valgis, maistas
mum
mama, mamytė
old
senas
really
iš tiesų, tikrai
right
teisingas
room
kambarys
school
mokykla
son
sūnus
sound
skambėti
surprised
nustebęs
time
laikas
uncomfortable
nejaukus, nemalonus, nepatogus
understand
suprasti
upstairs
viršutinis aukštas, namo viršuje
want
norėti
what's wrong
kas ne taip (atsitiko)
wrong
neteisingas
wife
žmona
year
metai